Algemene voorwaarden en richtlijnen.

Gesproken wordt hieronder over huurder en verhuurder:

  • Verhuurder = Firma Draaivermaak.nl
  • Huurder = Opdrachtgever/Contractant/Gebruiker

-=-

 

 

  • Het volgende dient u te weten:

De huurder dient zelf zorg te dragen voor eventueel een (gemeentelijke) vergunning, voor de meeste feestjes/evenementen is dit niet van toepassing en dus niet nodig.

De attractie(s) dienen op een vaste en stevige ondergrond te worden geplaatst.

Indien drempels hoger zijn dan 9 cm. dient U dit bij aanvraag te vermelden.

Kleine handdraaiorgels kunnen door middel van een schuine vloer of lift op een verhoging/podium staan.

Poffertjeskramen kunnen ook binnen gebruikt worden. (Vermeld dit wel op Uw aanvraag, let wel op de minimale doorgang van deuren, liften e.d. )

De kinderzweefmolen heeft een minimale diameter van 7,5 meter nodig tijdens het draaien, de plaatsing van de kinderzweefmolen dient vrij van opstakels te zijn. (Denk aan paaltjes, vlaggenmasten, bomen e.d.)

De nostalgische carrousel heeft buiten de draaiende vloer een doorgang van minimaal 60 cm. (i.v.m. in en uitstappen).

Standaard is er per attractie 25 meter stroomkabel aanwezig, indien dit niet toereikend is graag bij aanvraag van de offerte/overeenkomst dit vermelden.

Minimale doorgang van de transportmiddelen en de gevraagde stroom aansluiting staat beschreven in de vrijblijvende offerte/overeenkomst.

  • Veiligheid:

Er kan een beroep op U worden gedaan i.v.m. veiligheid, toezicht of andere  omstandigheden. De huurder vrijwaart de verhuurder ten allertijden betreffende aansprakelijkheid. (indien wij als verhuurder U hebben gevraagd om toezicht of om in te grijpen, wordt hier niet op ingegaan door huurder/opdrachtgever dan kunnen wij overgaan om direct met onze exploitatie te stoppen en vrijwaart U de verhuurder/eigenaar voor alle aansprakelijkheden)

  • Transport:

Vergoeding voor transport staat vermeld in de vrijblijvende offerte/overeenkomst, vergoeding wordt gerekend vanaf Groningen vice versa naar de plaats/locatie van uw opgegeven evenement. De transportmiddelen mogen op maximaal 5 minuten loopafstand van de attracties geparkeerd te worden, in de nabijheid van de attracties dient parkeergelegenheid te zijn voor onze transportmiddelen, indien er voor het parkeren een vergoeding gevraagd wordt (parkeerautomaat) dient dit direct te worden voldaan door opdrachtgever/huurder/contractant.

  • Contract geldigheid:

Het contract/overeenkomst is pas geldig indien de huurder voor de gestelde aanbieding datum de offerte/overeenkomst getekend per; Brief, E-mail geretourneerd heeft en de verhuurder deze heeft terug ontvangen, betalingen heeft overgemaakt op vermelde rekeningnummer (zie offerte/overeenkomst, betaling condities) pas daarna word(t)(en) de attractie(s) gereserveerd voor Uw opdracht, zolang er niet aan deze voorwaarden is voldaan is verhuurder/eigenaar tot niets verplicht richting aanvrager/opdrachtgever/contractant/huurder.

  • Annulering:

Bij annulering van de overeenkomst door opdrachtgever/huurder/contractant dient deze de vermelde percentage van het verschuldigd (zie offerte/overeenkomst) bedrag te betalen, is de annulering echter binnen de aantal uren (zie offerte/overeenkomst) voor aanvang van exploitatie dan is het volledige bedrag verschuldigd. Deze verschuldigde betalingen dienen tevens binnen de gestelde termijn te zijn voldaan.

  • Betaling:

Betalingsconditie staat vermeld in de vrijblijvende offerte/overeenkomst. Alle betalingen dienen te worden voldaan zoals in de offerte/overeenkomst staan vermeld, eventuele achterstand/uitblijven van de betaling zal gebruik worden gemaakt van een incasso-bureau, deze eventuele extra gemaakte kosten worden doorberekend op de opdrachtgever. Bij overmacht/storing van de attractie zal naar evenredigheid verstreken tijd de vergoeding verrekend/geretourneerd worden, huurder kan nimmer aanspraak maken op meer teruggave dan dat deze heeft betaald voor de opdracht.

Alle genoemde vergoedingen zijn exclusief BTW en de benodigde transportkosten.

-=-

 

Indien U nog vragen heeft? Neem gerust contact op met een van onderstaande:

  • Contact persoon & planning:

Tonny Guikema tel. 06 54 944 004

e-mail info@draaivermaak.nl

  • Materiaal beheerder:

Herman Riddering tel. 06 54 638 590

-=-

Draaivermaak vof

Guikema & Riddering

www.draaivermaak.nl

per adres: Oude - Rijksweg 8

9798 PA  Garmerwolde (Gr)

-=-

 

Kamer van koophandel Groningen: 01143734

Nationale Bond van Kermisbedrijfhouders: 375

Centrale Vereniging Ambulante Handel: 16568

Centraal Registratie Kantoor: 900694 

Btw nummer: NL. 8203.27.402.B.01

Banknummer: NL 51 ABNA 08 94 33 61 50

BIC: ABNA NL2A

e-mail: info@draaivermaak.nl